Battery Pin Dell inspiron 3442 3443 Zin 6 Cell Hãng

Battery Pin Dell inspiron 3442 3443 Zin 6 Cell Hãng

619.000

Battery Pin Dell inspiron 3442 3443 Zin 6 Cell Hãng MR90Y. Loại 6 Cell, dung lượng: 5,7Ah/65Wh, điện áp: 11,1V.

Battery Pin Dell inspiron 3442 3443 Zin 6 Cell Hãng

619.000

Số lượng