Màn hình 13.3 Inch Full HD (Socket 30 Pin)

Màn hình 13.3 Inch Full HD (Socket 30 Pin)

1.590.000

Linh kiện Màn hình 13.3 Inch Full HD (Socket 30 Pin). Kích thước màn 13.3 inch LED mỏng, là màn Full HD (chuẩn kết nối 30 Pin). Cable ngược, tai trên dưới.

Màn hình 13.3 Inch Full HD (Socket 30 Pin)

1.590.000

Số lượng