Màn Hình 14.0 mỏng Full HD 30 PIN Tràn viền Tai rời IPS

Màn Hình 14.0 mỏng Full HD 30 PIN Tràn viền Tai rời IPS

1.090.000

Màn Hình 14.0 mỏng Full HD 30 PIN Tràn Viền Tai rời tại Tin Cậy 100.

Màn Hình 14.0 mỏng Full HD 30 PIN Tràn viền Tai rời IPS

1.090.000

Số lượng