Màn hình Acer Aspire A315-51 series, Model No: N17Q1

Màn hình Acer Aspire A315-51 series, Model No: N17Q1

855.000

Màn hình Laptop Acer Aspire 3 A315-51 series, Model No: N17Q1. Kích thước: 15.6 Inch LED mỏng (Slim) chuẩn kết nối cable (30 Pin). Mới 100%. Thay lấy ngay sau 15 phút tại Tin Cậy 100.

Màn hình Acer Aspire A315-51 series, Model No: N17Q1

855.000

Số lượng